USLUGE ZA SAMOSTALNE DJELATNOSTI

(trgovine, ugostiteljstvo, sve vrste obrta i slobodna zanimanja)

  • vođenje poslovnih knjiga:
  1.  knjiga prihoda i rashoda,
  2.  evidencija potraživanja i obaveza,
  3.  popisna lista dugotrajne imovine,
  4.  knjiga prometa,
  • robno i materijalno knjigovodstvo,
  • vođenje knjiga KUF-a i KIF-a,
  • obračun PDV-a,
  • obračun ličnih dohodaka sa pratećim obrascima,
  • izrada i sastavljanje svih periodičnih i godišnjih izvještaja.