OSTALE USLUGE

Obavljamo po dogovoru i sljedeće usluge za naše klijente:

  • Osnivanje privrednih društava, podružnica te sve statusne promjene u društvu i podružnicama
  • Nudimo pomoć pri registraciji svih vrsta samostalnih subjekata
  • Registracija pravnih i fizičkih lica i njihovih dijelova kod Kantonalnog poreznog ureda
  • Izrade statuta i pravilnika
  • Pomoć iz oblasti radnih odnosa: zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prijave i odjave radnika,
  • Prikupljanje i kompletiranje dokumentacije potrebne za radnu dozvolu za strance, te podnošenje  zahtjeva za izdavanje radne dozvole
  • Obračuni za refundaciju bolovanja