USLUGE

FINIT PRO d.o.o. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima te Zakonom o računovodstvu i reviziji vrši obradu cjelokupnih poslovnih promjena sa kojima se Vaše preduzeće susreće i to u sklopu sljedećih usluga: